Protocol de dezinfecţie şi sterilizare

Protocol de dezinfecţie şi sterilizare a instrumentarului stomatologic

La OZONO, toate dispozitivele medicale și materialele sunt supuse unui proces de sterilizare standardizat, conform normelor în vigoare ale Direcției de Sănătate Publică și Ministerului Sănătății, însă înainte de această etapă, acestea trec mai întâi printr-un proces de curățare și dezinfecție.

Există o serie de reguli generale respectate cu strictețe de către personalul responsabil:

●  Toate dispozitivele medicale utilizate sunt decontaminate și sterilizate în aceeași zi în care sunt folosite, până la sfârșitul programului de lucru;

●  Soluțiile utilizate pentru decontaminare sunt schimbate conform cu instrucțiunile de lucru pentru fiecare dintre ele; 

●  Controlul sterilizării se efectuează:

 • zilnic, cu indicatoare fizico-chimice (bandă sterilizare şi indicatori încorporaţi în pungile sudate);

 • săptămânal cu test Bowie&Dick, care confirmă faptul că aparatul de sterilizare (autoclavul) funcționează la nivelul de performanță necesar sterilizării;

●  Inspecţia tehnică a aparatelor de sterilizare se realizează cel puţin trimestrial de către persoanele autorizate;

●  După orice reparaţie se face testul Bowie&Dick.

 

Etapele protocolului de dezinfecție și sterilizare:

1. Pre-dezinfecţie (Decontaminare) 

Această etapă este obligatorie şi extrem de importantă, deoarece:

 • Reduce încărcătura microbiană a instrumentelor;

 • Protejează personalul în cursul manipulărilor ulterioare;

 • Evită uscarea contaminanţilor pe instrumente, fapt care ar putea periclita eficienţa sterilizării;

 • Uşurează etapele ulterioare de curăţare.


După fiecare utilizare:

 • instrumentarul se imersează într-o cuvă cu capac;

 • instrumentalul de mici dimensiuni se introduce într-o cutie albă rotundă prevăzută cu sită.

Timpul de acțiune: până la finalul programului sau cel puţin timpul minim necesar, în funcție de produsul utilizat. 

Produsele utilizate: în cuvă se utilizează un produs dezinfectant-detergent de nivel cel puţin mediu, schimbat zilnic sau mai des dacă este nevoie (e.g. grad crescut de contaminare).

Specificații: pe capacul cuvei sunt inscripţionate: numele dezinfectantului, concentraţia de lucru, timp de acţiune, data preparării.

2. Curăţarea mecanică (Ultrasonică sau cu maşini automate de curățare)

Curățarea ultrasonică este o metodă de curăţare şi dezinfecţie eficientă şi adecvată instrumentarului stomatologic, cu precădere celui mărunt. Procesul se realizează într-o cuvă ultrasonică, conform indicaţiilor producătorului (timp, temperatură).

Produsele utilizate: în cuvă se foloseşte detergent enzimatic. Același produs dezinfectant-detergent de nivel cel puţin mediu poate fi utilizat în cuva de pre-dezinfecţie, în cuva cu ultrasunete şi la curăţarea manuală.


Specificații: Această etapă este urmată obligatorie de cea de dezinfecţie finală. Pe capacul cuvei se notează: nume dezinfectant, concentraţie, timp de acţiune, data preparării, valabilitate (o zi). Lichidul se schimbă zilnic sau mai des dacă se observă o contaminare abundentă.

Clătirea finală a instrumentelor se realizează doar în cazul curăţării manuale sau ultrasonice. Dacă se optează pentru maşini automate, în urma procesului, instrumentele ies gata limpezite şi uscate.


Atenție! Acordăm o atenție deosebită dimensiunii cuvelor ultrasonice, care trebuie să aibă dimensiunea suficientă, astfel încât instrumentele să fie complet imersate, neînghesuite şi să nu atingă pereţii cuvei. Capacul este obligatoriu din cauza vaporilor cu risc chimic şi biologic.3. Dezinfecţie finală

Dacă instrumentarul autoclavabil a fost curăţat manual sau ultrasonic (cu detergent enzimatic în cuva aparatului), se va realiza dezinfecţia finală într-o cuvă cu capac rezervată acestui scop. 

Produse folosite: se utilizează un dezinfectant de nivel cel puţin mediu. 

Specificații: pe capacul cuvei sunt inscripționate: numele dezinfectantului, concentraţia de lucru, timp de acţiune, data preparării, valabilitatea soluției.

În cazul instrumentarului termolabil, se va realiza o dezinfecţie de nivel înalt.4. Uscare-inspecţie 

Această etapă se realizează:

 • fie cu prosoape curate, special rezervate acestui scop, preferabil de unică folosință;

 • fie cu jet de aer comprimat.

Specificații: dacă se utilizează maşinile automate în etapa de curăţare-dezinfecţie, instrumentarul nu mai necesită uscare. 

Atenție! Instrumentele medicale sunt inspectate, iar cele cu urme de deteriorare sunt îndepărtate (e.g. ace de canal despiralate, freze tocite etc.) Dacă se observă urme de ciment sau alţi contaminanţi, se reia curăţarea manuală.

5. Lubrifiere

Această etapă se realizează dacă e cazul (e.g. pentru turbine, piese cot) utilizând sprayul lubrifiant sau dispozitive mecanice de curățare/ lubrifiere.6. Ambalarea în vederea sterilizării

Trusele şi instrumentarul chirurgical se ambalează individual în pungi de hârtie-plastic speciale și se sudează.

Specificații: se pregătesc chituri de ace şi freze pentru diferite tipuri de manopere sau se ambalează individual în pungi de hârtie-plastic sudate.
7. Sterilizarea propriu-zisă 

Sterilizarea propriu-zisă se realizează la autoclav de clasa B, alegând unul dintre ciclurile presetate corespunzătoare materialelor introduse (ciclul prion: 134 grade C, 18 minute).


Specificații: 

Pe fiecare pungă hârtie-plastic se notează data sterilizării şi data expirării (se ștampilează), numele asistentului medical care a verificat integritatea și corectitudinea curățării instrumentarului, în vederea asigurării trasabilităţii. (Marcajele pe pungă se fac în afara zonei de sudare, pentru a nu periclita siguranța pachetului). 

Pungile sunt prevăzute cu indicator fizico-chimic de virare a culorii.


Durata menținerii sterilității este de 2 luni de la efectuarea procesului propriu-zis, cu condiţia menţinerii integrităţii ambalajului, cu excepția celor pentru care producătorul specifică o altă perioadă, cu condiţia menţinerii condiţiilor specificate de acesta (în prospect).


La fiecare ciclu de sterilizare, autoclavul scoate un raport printat. Acesta este analizat şi ataşat în registrul de evidenţă al sterilizării.


Registrul de evidenţă al sterilizării cuprinde:

 • Conţinutul şi numărul obiectelor din şarjă;

 • Diagrama printată cu informaţii despre numărul șarjei, ora de început și de sfârșit al procesului de sterilizare (se va ataşa în registru);

 • Rezultatele indicatorilor fizico-chimici (bandă sterilizare) şi ale testelor biologice (dacă e cazul);

 • Semnătura persoanei responsabile cu sterilizarea.