Pentru noi, calitatea serviciilor medicale pe care le oferim pacienților noștri este prioritară, iar crearea și dezvoltarea unui sistem de management specific OZONO România conduce cu succes la implicarea conştientă şi continuă a întregului personal al organizaţiei.

Certificare ISO 9001:2015 - Managementul calității | TÜV Austria

Ne bucurăm să anunțăm pacienții și colaboratorii OZONO România de faptul că facem parte dintre puținele centre medicale care dețin certificatul ISO (Organizația Internațională de Standardizare). Prezentă în 156 de țări, cu secretariatul general la Geneva, Organizația Internațională de Standardizare dezvoltă, publică și difuzează standarde internaționale.

În cadrul auditului intern al OZONO, au fost evaluate domenii (procese) precum responsabilitatea managementului, managementul resurselor, realizarea serviciilor, dar și procesul de măsurare, analiză și îmbunătățire.

Acest certificat reprezintă o confimare puternică a stabilității noastre organizaționale și manageriale, implicarea activă a managementului de vârf, dar și a eficientizării și creșterii productivității OZONO.

Pe de altă parte, certificarea ISO asigură cu succes încrederea pacienților noștri că serviciile furnizate sunt în conformitate cu specificațiile stabilite și cerințele legale și de reglementare. Auditul de certificare ISO 9001:2015 de la TÜV AUSTRIA se bazează integral pe cerințele precise de calitate ale standardului pus în discuție, dar și pe cerințele specifice domeniului medical.

Astfel, orientarea către pacienții noștri, abordarea ca proces și îmbunătățirea continuă sunt doar trei din coordonatele tuturor activităților noastre, ce ne poziționează ca fiind o organizație de încredere, cu un sistem de management superior, din punctul de vedere al calității.